KIP  Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o

.:. Strona główna    .:. O Nas    .:. Nasza oferta    .:. Firmy w Inkubatorze    .:. Kontakt   
Misją Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest promocja i wspieranie nowopowstałych oraz rozwój już istniejących małych firm - szczególnie tych otwieranych przez osoby dotychczas bezrobotne.

Nieustannie wspieramy ideę samozatrudnienia oraz stwarzamy przyjazne warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Dzięki naszej działalności powstało silne środowisko koszalińskiego mikrobiznesu.
Firmy obecne w Inkubatorze:
 • Centrum Dystrybucji
 • Studio KN
 • Meble-Projekt
 • JMR
 • Staves
 • ACM Design Lab
 • MDM Marcin Raczyński
 • ZEM
 • PPHU "CEMKO"
 • PW "ELMET"
 • Próżniowe Technologie Cienkowarstwowe
 • INOX
 • STARTMOBILE
 • PAVAR
 • Raport
 • A&M
 • Tu może być TWOJA FIRMA - zapraszamy
 • .:. O nas

  Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości jest Spółką z ograniczoną, która powołana została aktem notarialnym RP “A” 6481/1994 z dnia 10.08.1994 roku przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie i zarejestrowana 16 sierpnia 1994 roku przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy – Sekcja Rejestrowa w Koszalinie pod Nr 1479.
  W dniu 20.05.2002 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110256.

  Władze spółki tworzą:
  Zgromadzenie Wspólników - Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie jest jedynym wspólnikiem, posiadającym 100% udziałów, pełnomocnik Justyna Grosicka.
  Zarząd Spółki - Zarząd jest jednoosobowy. Od sierpnia 2016 funkcję Dyrektora Zarządu pełni Waldemar Brodowski. Wcześniej stanowsiko to zajmował Andrzej Konopka.  Misją Inkubatora jest promocja i wspieranie nowo powstałych i rozwój istniejących małych firm a szczególnie innowacyjnych lub firm utworzonych przez osoby bezrobotne oraz firm innowacyjnych.

  Celem Inkubatora jest kreowanie mikro środowiska biznesu, w którym łatwiej będzie pokonywać kolejne bariery stawiane przez gospodarkę wolnorynkową dla małych lub rozwijających się firm, budowanie sieci instytucji działających w rozwoju i przedsiębiorczości w kraju i poza jego granicami.   Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości jest jednym z komponentów programu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej TOR-10, którego realizatorem w latach 1994-1996 była Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie jako założyciel spółki. Spółkę utworzono jako jednoosobową spółkę Fundacji CIP, która została zlokalizowana w zaadaptowanych obiektach przy ulicy Szarych Szeregów 7. W skład obiektów wchodzą dwie hale, portiernia oraz pomieszczenie gospodarcze. Adaptacja ww. obiektów odbywała się dwuetapowo, w pierwszej kolejności wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia znajdujące się w Hali nr1. W czasie drugiego etapu zaadaptowano Halę nr2 oraz wyburzono starą a wybudowano nową portiernię. Należy zaznaczyć, że były one  sukcesywnie wypełniane małymi firmami stosownie do adaptacji pomieszczeń. W roku 2010 podjęto decyzje o kolejnej modernizacji obiektów, zmieniono strukturę organizacyjną Inkubatora, zlikwidowano dozór fizyczny. Wszystkie obiekty są ogrodzone i w pełni monitorowane dozorowane przez 24 godz. Na całym trenie zamontowany jest system sygnalizacji włamania i system telewizji przemysłowej.
  Inkubator rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą jako samofinansująca się jednostka gospodarcza z dniem powołania spółki tj. od 10 sierpnia 1994r.
  Rok 2014 jest dwudziestym kolejnym rokiem w którym Inkubator prowadził samodzielną działalność gospodarczą w którym działalność prowadziło 31 firm, w których zatrudniano 59 osoby (w tym 27 bezrobotnych) łącznie z Inkubatorem pracowało 63 osób w tym 30 bezrobotnych. W omawianym okresie 7 firm opuściło a 6 firm weszło do Inkubatora. Na koniec roku w Inkubatorze przebywało łącznie 24 firmy w których zatrudnienie znalazło 48 osób, w tym 22 byłych bezrobotnych.
  Od początku istnienia Inkubatora tj. od 1994 do 2014r. w Inkubatorze przebywało 128 firm, które zatrudniały 292 osób w tym 101 bezrobotnych. W okresie działalności Inkubatora 104 firmy opuściło Inkubator, firmy te zatrudniały w chwili wyjścia 244 osoby w tym 79 bezrobotnych.
  Firmy funkcjonujące na przestrzeni lat w Inkubatorze prowadziły różnorodną działalność produkcyjną, handlową i usługową.
  Produkowano u nas : urządzenia elektryczne, meble, wyposażanie wnętrz, elementy sztukaterii z gipsu i styropianu, balustrady, bramy, rampy, ogrodzenia, konstrukcje metalowe, żaluzje, rolety, wyroby ze skóry, urządzenia próżniowe, sztuczne zwierzęta prehistoryczne, organy elektryczne, bieliznę i odzież specjalistyczną czy ostatnio kompozyty cementowe.
  Prowadzono handel: wyrobami mleczarskimi i spożywczymi, książek, atlasów, map, kalendarzy, materiałów i części samochodowych, wyrobów tekstylnych BHP, środków higieny i środków czystości, wyrobami mleczarskimi i spożywczymi, książkami, atlasami, mapami, kalendarzami, częściami samochodowymi, środkami chemii gospodarczej oraz higieny osobistej, programami i grami komputerowymi
  a także świadczono usługi w zakresie: projektowania mebli, elektroniki i elektromechaniki pojazdów samochodowych, szkolenia samochodowe, ostrzenia narzędzi do obróbki drewna i PCV oraz metalu, projektowania zdjęć i reklam, nanoszenia próżniowych warstw ochronnych, serwisu i konserwacji urządzeń próżniowych, reklamy, kolportażu pism i ulotek, fotografii i reklam.

  Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości 1994-2016